Mail burgemeester 05/01/20 - Schoon Langdonk

Schoon Langdonk
Title
Ga naar de inhoud
Actualiteitenrubriek
E-mail aan burgemeester van Midden op 5-1-2020
-----------------------------------------------------------------

Geachte heer Van Midden,

Als burgemeester van Roosendaal bent u ongetwijfeld geïnteresseerd in maatschappelijke activiteiten waarbij de inwoners van uw gemeente zijn betrokken. Een van die activiteiten is het ruimen van zwerfafval in de wijk Langdonk. Al meer dan vijf jaar is de Werkgroep Schoon Langdonk actief om de leefbaarheid en het milieu in de wijk op een hoger plan te brengen.

Op dit ogenblik telt de werkgroep 17 vrijwilligers, allen inwoners van de wijk Langdonk. Met inzet van gemiddeld drie uur per week werken zij aan een schonere wijk. We doen dit in samenwerking met gemeente en scholen. Ondergetekenden zouden graag met u een afspraak maken om als vertegenwoordigers van de werkgroep ons streven en praktijkervaring toe te lichten.

Meer informatie over ons kunt vinden op de website www.schoonlangdonk.nl .
Met vriendelijke groet,

Herman van Brussel, voorzitter Werkgroep Schoon Langdonk
Alexanderdonk 22
0653341691

Rian Uitterlinden, vicevoorzitter
Saskiadonk 7
0654921635

Antwoord via e-mail 13 -1-2020 (samenvatting)
 
De burgemeester spreekt zijn waardering uit voor ons werk. Deze website verschaft hem een prima beeld van onze werkzaamheden. Ons werk valt onder de portefeuille van de wethouders Raaijmakers en Koenraad en is bij hen bekend. Gezien zijn agenda kan hij echter geen gehoor geven aan ons verzoek.

Langdonk, een 'schone' wijk om te wonen
Webmaster
Willem Uitterlinden
0627-303555
Terug naar de inhoud