Oorzaakbestrijding - Schoon Langdonk

Schoon Langdonk
Title
Ga naar de inhoud
Actieplan
Oorzaakbestrijding

2.1 Zwerfafval
Door de vrijwilligers worden per jaar ongeveer 750 zakken van 70 x 110 cm met zwerfafval verzameld en daarna opgehaald door de gemeente. Daarnaast zijn er per jaar ongeveer 1180 grotere dumpingen van afval die voor zover mogelijk opgeruimd worden door de werkgroep leden of worden gemeld via de app BuitenBeter. Zie de notitie ‘Afvaldumpingen in de Roosendaalse wijk Langdonk in de maand november 2020’ in Actualiteitenrubriek.
De gemeente is begin 2020 gestart met de campagne ‘RSD aan de bak’. Daarbij ligt de nadruk op betere afvalscheiding aan de bron. Bovendien is medio 2020 door de gemeente het ‘Plan van aanpak zwerfafval Roosendaal’ uitgebracht, zie Actualiteitenrubriek.
Het afvalsysteem Diftar waarbij naast de jaarlijkse afvalheffing extra betaald moet worden voor restafval werkt dumpingen in de hand. Zie de notitie ‘Diftar en zwerfafval’ in Actualiteitenrubriek.
 
Nadere informatie over visie en actieplan: herman.vanbrussel@online.nl

Langdonk, een 'schone' wijk om te wonen
Webmaster
Willem Uitterlinden
0627-303555
Terug naar de inhoud