Symptoombestrijding - Schoon Langdonk

Schoon Langdonk
Title
Ga naar de inhoud
Actieplan
Symptoombestrijding

1.1  Periodiek opruimen en kosten.
 
Er zijn nu 17 vrijwilligers die in Langdonk periodiek zwerfafval opruimen. Via gesprekken met de vrijwilligers wordt afgesproken welk deel van de wijk zij voor hun rekening willen nemen. Voor het uitwisselen van ervaringen en bespreken van voorstellen wordt twee maal per jaar een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd. In 2020 was dit onmogelijk in verband met Corona.

Om goed te kunnen functioneren met de juiste hulpmiddelen is de medewerking van de gemeente noodzakelijk. De meeste hulpmiddelen worden door de gemeente verstrekt. Andere noodzakelijk uitgaven zoals voor bijeenkomsten en administratie worden elk half jaar ingediend bij de gemeente.
 
Daar staat tegenover dat de 17 vrijwilligers van de werkgroep in totaal ca. 1500 uur per jaar (conservatieve schatting) besteden aan het schoonhouden van de wijk Langdonk. Tegen een fictief uurloon van 40 leveren de vrijwilligers een maatschappelijke bijdrage van 60.000 per jaar.

1.2  Winkeliers en middelbare scholen.
 
De winkeliers van de Lindenburg hebben er belang bij dat het parkeerterrein en omgeving er aantrekkelijk en opgeruimd uitziet. Zij zijn verplicht het zwerfafval op te ruimen binnen een straal van 25 meter rond hun zaak. Hieraan wordt niet of nauwelijks voldaan door onvoldoende handhaving.
De leerlingen van  de twee middelbare scholen Norbertus Gertrudis Mavo en Da Vinci College vervuilen hun snoeproutes met allerlei verpakkingen. Ondanks de goede wil van de directies blijft dit probleem bestaan.
Langdonk, een 'schone' wijk om te wonen
Webmaster
Willem Uitterlinden
0627-303555
Terug naar de inhoud