Symptoombestrijding - Schoon Langdonk

Schoon Langdonk
Webmaster
Willem Uitterlinden
0627-303555
Title
Ga naar de inhoud
Actieplan
Symptoombestrijding

1.1  Periodiek opruimen en kosten.
 
Er zijn nu 17 vrijwilligers die in Langdonk periodiek zwerfafval opruimen. Via persoonlijke gesprekken met de vrijwilligers wordt afgesproken welk deel van de wijk zij voor hun rekening willen nemen. Zie “Communicatielijst per 01-01-2020” en “Routeoverzicht vrijwilligers werkgroep Schoon Langdonk van 12-12-2019”. Op 16 maart 2019 is een meeting van alle zwerfafvalvrijwilligers geweest. Afgesproken is die 2x per jaar te houden. De tweede meeting was op 26 oktober 2019. Zie het verslag Bijeenkomst vrijwilligers….. onder “Actualiteitenrubriek” van onze website.

Om goed te kunnen functioneren met de juiste hulpmiddelen is de medewerking van de gemeente noodzakelijk. Voor zaken zoals knijpers, ringen en blauwe zakken is dat geen probleem. Andere materialen zoals steekwagens, massieve banden voor steekwagens, printer inktpatronen, vervanging hesjes en onkosten meetings vrijwilligers worden meestal in eerste instantie door de voorzitter betaald waarna de rekeningen worden ingediend bij Ad van de Vrede Dit is een wat omslachtige constructie die opgelost zou kunnen worden door de werkgroep een jaarlijks bedrag (voucher) toe te kennen met jaarlijkse verantwoording via overlegde rekeningen. Er wordt aan een oplossing gewerkt.
 
Daar staat tegenover dat de 17 vrijwilligers van de werkgroep in totaal ca. 1500 uur per jaar (conservatieve schatting) besteden aan het schoonhouden van de wijk Langdonk. Tegen een fictief uurloon van 40 leveren de vrijwilligers een maatschappelijke bijdrage van 60.000 per jaar.

1.2  Winkeliers en middelbare scholen.
 
Zowel de winkeliers als de Coöperatieve Vereniging van eigenaren winkelcentrum Lindenburg hebben er belang bij dat de omgeving van het winkelcentrum er aantrekkelijk en schoon uitziet. Zij zijn verplicht het zwerfafval op te ruimen binnen een straal van 25 meter rond hun zaak. Hieraan wordt bijna nooit voldaan. Tijdens het overleg met de drie betrokken wethouders op 17 december 2018 is op handhaving aangedrongen.
 
Het  schoonhouden van het parkeerterrein Lindenburg wordt door onze vrijwilligers gedaan. Gezien het belang hiervan voor de winkeliers ligt het voor de hand dat ook zij een bijdrage leveren door inzet van personeel.
 
De Jumbo gebruikt veel plastic verpakkingsmateriaal voor broodjes en andere eetbare spullen die door leerlingen van de middelbare scholen (Gertrudis en Da Vinci) in hun vrije uren worden gekocht. De snoeproutes van deze scholen zijn dan ook ernstig vervuild door weggegooide plastic verpakkingen en blikjes. Ook hier ruimen onze vrijwilligers de rommel periodiek op. Ons streven is al jaren de schoolleiding zover te krijgen dat de leerlingen hun snoeproutes schoonhouden. Gertrudis heeft inmiddels een nieuwe directeur, Harry Meijers. Reinier, Joost en Herman hebben op 9 november 2018 gesproken met Harry Meijers. Door hem zijn concrete toezeggingen gedaan om de overlast van de leerlingen voor de wijk te verminderen. Zie zijn brief d.d.13-11-2018. Inderdaad zijn groepjes leerlingen van Gertrudis gezien die het zwerfafval opruimen. Op 25 februari 2019 hebben Reinier, Rian en Herman weer met Harry gesproken om de resultaten onder de loep te nemen. Zonder enige twijfel doet Harry zijn uiterste best het probleem op te lossen wat ook bleek uit het gesprek dat Rian, Bas en Herman op 1 oktober 2019 met hem hebben gevoerd. De medewerking van docenten en leerlingen laat echter te wensen over.

 
Het Da Vinci is een ander geval. Daar is kortgeleden een nieuwe directeur aangesteld (Kiki Nieuwkerk-Post). Op 12 december 2019 hebben Rian en Herman gesproken met Kiki Nieuwkerk en Debbie Roobol van Da Vinci. Zie het Verslag van bijeenkomst…. onder “Actualiteitenrubriek” van onze website.
Langdonk, een 'schone' wijk om te wonen
Terug naar de inhoud