Toelichting - Schoon Langdonk

Schoon Langdonk
Title
Ga naar de inhoud
Vrijwilligers
Toelichting Routeoverzicht vrijwilligers 01-01-2021
 
Route   1: Fienus Konings (oranje)
Route   2: Hans van Nassau (turquoise)
Route   3: Maaike de Schipper (roze)
Route   4: Reinier van Tulder (rood)
Route   5: Herman van Brussel (zee blauw)
Route   6: Ingeborg Röhrich (groen)
Route   7: Arie van Wijlen (oranje)
Route   8: Rian Uitterlinden (blauw)
Route   9: Jan de Bont, Ronald de Bont en John Willekens (donker rood)
Route 10: buitengebied (valt buiten het routeoverzicht)
Route 11: Chantalle Gerth van Wijk (groen)
Route 12: Rada Gabriels (oranje)
Route 13: Fred en Gea Korpel (geel), route naar eigen inzicht
Route 14: Joost Smits (rood)
De routes zijn globaal aangegeven en overlappen elkaar soms. Bovendien staat het natuurlijk eenieder vrij de route aan te passen als de situatie hierom vraagt. Indien nodig kunnen de betrokkenen met elkaar rechtstreeks of via de groepsapp Zwerfafval overleggen.
* Definitieve aanpassingen graag doorgeven aan Rian of aan Herman.
Ook wethouder Klaar Koenraad heeft op 19 november jl. tijd vrij gemaakt om als "bijzondere vrijwilliger" mee te helpen zwerfafval te ruimen. Samen met Bas Raeijmaekers en Rian Uitterlinden heeft ze meegelopen op het parkeerterrein van de Lindenburg om een indruk te krijgen van de werkzaamheden van onze werkgroep.
Langdonk, een 'schone' wijk om te wonen
Webmaster
Willem Uitterlinden
0627-303555
Terug naar de inhoud