Visie & doelstelling - Schoon Langdonk

Schoon Langdonk
Title
Ga naar de inhoud
SCHOON = GEWOON IN LANGDONK

Inleiding

De WERKGROEP SCHOON LINDENBURG heeft in 2016, in nauwe samenwerking met gemeente Roosendaal en andere belanghebbenden, het aanzien van het parkeerterrein van het winkelcentrum Lindenburg aanzienlijk verbeterd. Gezien het succes van dit project is besloten een nieuwe werkgroep te formeren met als titel WERKGROEP SCHOON LANGDONK.

De leden van het bestuur van deze werkgroep - bewoners van Langdonk en actieve zwerfafvalopruimers - zijn :

  • Herman van Brussel (voorzitter)
  • Rian Uitterlinden (vicevoorzitter)
  • Jan de Bont
  • Ronald de Bont
  • John Willekens.

Het bestuur zoekt samenwerking met iedereen die een bijdrage kan leveren aan onze doelstelling.

Onze visie
Het realiseren van een leefbare en schone wijk Langdonk waar de bewoners trots op zijn en met plezier wonen. Daarbij ligt de nadruk op het duurzaam voorkomen en opruimen van zwerfafval en het groenbeheer. Deze visie zal worden uitgewerkt en geconcretiseerd in werkgroepen in samenwerking met de Gemeente Roosendaal en andere relevante partners.

Onze doelstellingen
  • Het duurzaam voorkomen en opruimen van zwerfafval
  • Hierdoor de wijk Langdonk een aantrekkelijker aanzien geven
  
Deze doelstelling wordt uitgevoerd via het Actieplan WERKGROEP SCHOON LANGDONK.
Langdonk, een 'schone' wijk om te wonen
Webmaster
Willem Uitterlinden
0627-303555
Terug naar de inhoud