Bestuursgegevens - Schoon Langdonk

Schoon Langdonk
Title
Ga naar de inhoud
Webmaster
Willem Uitterlinden
0627-303555
                          
De leden van het bestuur, allen bewoners van Langdonk, zijn:
Gea en Fred Korpel (coördinatoren)
Rian Uitterlinden (mede coördinator)


Onze adviseurs zijn:
Senior Projectleider Afval en Reiniging Gemeente Roosendaal
Opbouwwerker voor Langdonk en Kroeven, WijZijn Traverse Groep
Coördinator afval Roosendaal

Regelmatige contacten zijn er met:
Middelbare scholen in Langdonk
Roosendaalse politieke partijen
Andere zwerfafvalvrijwilligers binnen de gemeente Roosendaal
Gemeentebestuur

Publiciteit:
Website Werkgroep Schoon Langdonk
Tweemaandelijkse Nieuwsbrief

Financiën en hulpmiddelen:
De werkgroep ontvangt van de gemeente een jaarlijkse vergoeding voor gemaakte kosten en
de hulpmiddelen die nodig zijn voor het ruimen van zwerfafval worden door de gemeente verstrekt.

De werkgroep functioneert volledig onafhankelijk. Dit betekent dat de werkgroep het eigen beleid volgt zonder inmenging van gemeente en/of politiek. Daarbij staan we wel open voor verbeteringen en kritiek.
Voor communicatie gegevens, ga naar Contact
Langdonk, een schone, dus fijne wijk om te wonen
Terug naar de inhoud